'Dialect leidt niet direct tot taalachterstand'

STAVENISSE - Tholen is vooral bekend als een achtergesteld gebied waar kinderen taalachterstand hebben. Vaak wordt dit geweten aan het feit dat er dialect wordt gesproken. Maar uit onderzoek blijkt dat er geen direct verband is tussen taalachterstand en dialect.


Op Openbare Basisschool De Schalm wordt veel gedaan om het taalniveau op het vereiste niveau te krijgen. De school stond tot drie jaar geleden bekend als 'zwakke school'.

Speciaal onderwijs
De CITO toets is nu op niveau en een van de inspanningen die de school daarvoor doet is extra aandacht besteden aan taal. Alle kinderen op De Schalm krijgen taalonderwijs dat eigenlijk bedoeld is voor kinderen voor wie Nederlands een tweede taal is.

Themaweek
Omroep Zeeland besteedt deze week extra aandacht aan het Zeeuwse dialect. Hieronder een overzicht van de gemaakte verhalen:


- Woensdag 8-2: 'Opvoeden in dialect bevordert leren vreemde taal'

- Dinsdag 7-2: Populariteit cursus Zeeuws fors gestegen

Meer over dit onderwerp:
Tholen dialect johan ebber stavenisse tholen
Deel dit artikel: