Controlevluchten door NVWA van vervuiling

OOST-SOUBURG -
Vooral veehouderijen en bedrijven in de groenteteelt zullen in de gaten worden gehouden. Daarnaast wordt er extra gelet op gebieden met veel bloembollen, omdat in deze teelt de gebruiksvoorschriften voor bepaalde bestrijdingsmiddelen recent zijn aangescherpt.

Vervuiling

De controle is nodig om vervuiling van het water in sloten en grondwater tegen te gaan. De waterschappen kijken verder of er geen vervuild water van het land van boeren wegstroomt naar een nabijgelegen sloot.

Boete

Bedrijven die de milieuwetgeving overtreden kunnen een boete krijgen.