SER: Provincie geschikt voor bio-based economy

OOST - SOUBURG - Dat stelt de SER-Zeeland in een advies aan het dagelijks provinciebestuur. Volgens het adviesorgaan zorgt de zogenoemde bio-based economy voor economische groei en werkgelegeheid.
Afvalwater Volgens het advies moet ingezet worden op hergebruik van reststromen - zoals afvalwater - en op gebruik van groene grondstoffen in de chemie en energiesector. Ook moet nauwer samengewerkt worden met Vlaanderen en West-Brabant.