PvdA wil opheldering over duurder openbaar vervoer

MIDDELBURG -
In schriftelijke vragen stelt de PvdA dat met het Rijk overeen was gekomen dat de vervanging van de strippenkaart door de ov-chipkaart niet zou leiden tot tariefsverhogingen, maar blijkt de praktijk anders.
Betaalbaar
De PvdA wil dat het dagelijks provinciebestuur maatregelen neemt om het openbaar vervoer in Zeeland betaalbaar te houden.