Monument voor Veerse redders onthuld

VEERE - De onthulling werd verricht door twee hoofdrolspelers die betrokken waren bij de spectaculaire redding van alle schipbreukelingen van de zeesleper Ebro begin januari 1958. Boete Minneboo (links op de foto) was in dienst van de reddingmaatschappij en Jan Bruins (rechts op de foto) was kapitein van de Ebro.

Storm

Door een zware storm raakte de Ebro in de problemen op het bankengebied van de Banjaard voor de kust van Veere. De reddingdienst wist toen de opvarenden van boord te halen. Gesproken werd van een miraculeuze redding die door deskundigen op het gebied van de scheepvaart en het reddingwezen voor onmogelijk werd gehouden.

Monument

Het Ebro-verhaal is de aanzet geweest voor het reddersmonument. Bij de huldiging van de reddingbootbemanning, een paar maanden na de redding, beloofde reddingsagent en burgemeester Den Beer Poortugael de redders een monument. Dat is er toen om financiële redenen niet van gekomen.

Doop

Ook werd in Veere een nieuwe boot voor de KNRM, de reddingmaatschappij gedoopt. De boot, met de naam Oranje, is een boot van 9 meter speciaal bestemd voor hulpverlening en reddingen op het binnenwater.