Weer drie gemeenten krijgen aanslag Sabewa

OOST-SOUBURG -
zijn voorzien van de tekst 'Let op: deze enveloppe bevat een belastingaanslag'. Over eerder verzonden enveloppen van Sabewa in andere gemeenten,
. Veel mensen dachten dat het om een brief voor een goed doel ging en gooiden de envelop daarom meteen weg.

Sabewa Zeeland

Voorheen verzorgden de drie gemeenten zelf de heffing en inning van de gemeentebelastingen. Dit jaar gebeurt dit voor het eerst door Sabewa Zeeland. Sabewa Zeeland staat voor Samenwerking Belastingen en Waardebepaling Zeeland. Inmiddels nemen acht Zeeuwse gemeenten en Waterschap Scheldestromen deel aan Sabewa Zeeland.