Bevrijdingsmuseum wil 'Liberty Park'

NIEUWDORP - Het park van anderhalve hectare groot komt achter het museum, en sluit aan op een wandelpad en een speelterrein dat eerder als door de Dorpsraad is ontwikkeld . Wat het precies kost is nog niet duidelijk.
Rand De dorpsraad van Nieuwdorp heeft het recreatieve plan, met ondermeer een speelbos en wandelpaden, bedacht. Daar past de uitbreiding van het museum in.
Eén van de dingen die Kees Traas van het Bevrijdingsmuseum in het 'Liberty Park' wil aanleggen is een vijver waar een amfibisch voertuig uitkomt.