Geld voor opknappen oude bedrijventerreinen in Zeeland

MIDDELBURG - Hiervoor is ruim viereneenhalf miljoen euro beschikbaar. Vier miljoen komt van het rijk; Provincie en gemeenten stellen bijna 600 duizend euro beschikbaar. Dat geld is niet genoeg voor alle hectares. Vooralsnog kunnen vijf terreinen worden aangepakt.
Woningbouw Een deel van de overgebleven verouderde terreinen krijgen door een bestemmingsplanwijziging een nieuwe bestemming, onder meer voor woningbouw, voor de rest wordt nog geld gezocht.
De Provincie werkt niet voor het eerst mee aan herstructureringsprojecten. Recent nog gaf ze geld voor de aanpak van Poel III in Goes, Tholen Noord in Tholen en de Glasfabriek in Sas van Gent.
Arnestein Met het nieuwe budget wordt als eerste het oude CZAV terrein op Arnestein- Noord in Middelburg aangepakt. Daar wordt een binnenvaartkade gerealiseerd.
Mathieu van Woerkom van Provincie Zeeland vertelt hoe het opknappen van de bedrijventerreinen wordt aangepakt.