Kritiek ChristenUnie op kustversterking Renesse

RENESSE - De kust wordt aan de landkant versterkt, omdat daarvoor subsidie beschikbaar is.
Volgens de ChristenUnie is het beter om de kust aan de zeekant te versterken. Dat voorkomt dat natuur aan de landkant wordt vernield. Bovendien hoef je het strand niet meer op te spuiten als aan de duinen aan de zeekant worden versterkt, volgens de ChristenUnie. Een van de fractieleden werkt voor Rijkswaterstaat aan de kustversterking, en daarom heeft de fractie kijk op de zaak, staat in een brief aan het waterschapsbestuur.