Plan voor restauratie kazematten Vlissingen

De gemeente Vlissingen en Waterschap Scheldestromen willen de kazematten van het Keizersbolwerk in Vlissingen restaureren. Dit zijn oude verstevigde bunkers met schietgaten onder het standbeeld van Michiel de Ruyter. De kazematten zijn geplaatst in de tijd van Napoleon.

Vanaf 2014 zou het gangenstelsel open moeten voor bezoekers. De restauratie zou deels worden betaald van Europese subsidies. Op de eerste aanvraag voor subsidie is positief gereageerd. Als alles doorgaat zal het Muzeeum de kazematten inrichten.

Wegdek
De gemeente Vlissingen wil de restauratie combineren met de aanleg van een nieuw wegdek op het bolwerk. Voor meer informatie over het Keizersbolwerk kunt op de wikipedia-pagina terecht.