Defensie zoekt geschikte oefenterreinen

VLISSINGEN - Met de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen zoekt defensie naar geschikte oefenterreinen in de provincie. Daarbij wordt vooral gekeken naar locaties waarbij de mariniers vanaf het water het land op kunnen. Gekeken wordt naar terreinen op maximaal 1 uur rijafstand van de kazerne in Vlissingen.


Defensie heeft op dit moment geen oefenterreinen in Zeeland. In een rapport van de werkgroep Marinierskazerne Zeeland staan verschillende mogelijkheden zoals de Schotsman bij Kamperland, de Grevelingendam, de polders bij Hulst en braakliggende haventerreinen bij de Westerschelde. Ook wordt de Kop van Schouwen genoemd.


[image nid:117333 preset:normal-414]

Kop van Schouwen
Vanuit het oogpunt van de mariniers wordt met name die laatste plek geroemd. De werkgroep stelt dat het gebied 'perfect' aan de eisen voor oefeningen en trainingen van mariniers voldoet. Omdat het om een natuur- en recreatiegebied gaat wil defensie wel onderzoeken welke trainingen van mariniers daar mogelijk zijn.

Reactie
Staatsbosbeheer heeft inmiddels een verzoek van de provincie gekregen om mee te denken over mogelijke oefenterreinen op hun grondgebied. Daar heeft Staatsbosbeheer positief op gereageerd.


Bekijk het dossier 'Marinierkazerne naar Vlissingen'

Deel dit artikel: