Salarissen Zeeuwse directies binnen de norm

MIDDELBURG -
Voor de
geldt een norm van maximaal 193.000 euro. De directeur van Juvent, de instelling voor hulpverlening aan kinderen, zit met een jaarsalaris van 187.000 euro het dichtst bij deze norm. De beide directeuren van de Hogeschool Zeeland volgen met ongeveer 180.000 euro per jaar. De minst verdienende directeur, van Muziekpodium Zeeland, krijgt jaarlijks iets meer dan 50.000 euro.

Aandeelhouder
Van de bedrijven waarvan de provincie aandeelhouder is verdienen de CEO (algemeen directeur) en CFO (financieel directeur) van energiebedrijf Delta het meest; respectievelijk 624.000 en 377.000 euro per jaar. De jaarsalarissen van de directies van onder meer de Westerscheldetunnel, Zeeland Seaports en Economische Impuls zitten daar allemaal ver onder.

Corporate Governance

Deze salarissen voldoen allemaal aan de zogenoemde Corporate Governance Code. Deze code bepaalt onder meer aan welke regels en principes managers zich moeten houden.

Aandeelhouder

De bedrijven waarvan de provincie aandeelhouder is hebben geen maximum gesteld voor het salaris van managers. De hoogte van het salaris in deze bedrijven is voor een groot deel afhankelijk van wat in de bepaalde branche gebruikelijk is.