Nieuw plan voor korting tunnel

ELLEWOUTSDIJK - Hans Pollemans van het Platform heeft het alternatief gepresenteerd aan het provinciebestuur
Het alternatief is een reactie op een kortingsregeling van de provincie. Die houdt in dat mensen die vaker dan 200 keer per jaar door de tunnel rijden vanaf 2011 korting krijgen. Voor die zogenoemde veelgebruikersregeling heeft de provincie 300.000 euro uitgetrokken.
SP De veelgebruikersregeling kan op brede steun rekenen in Provinciale Staten. Toch had een aantal partijen wel wat kanttekeningen. Zo stelde de SP voor om de veelgebruikersregeling alleen voor personenauto's in te voeren.
Te duur Volgens de directie van de Westerscheldetunnel is het alternatief van het Zeeuws-Vlaams Platform niet haalbaar omdat het zeker 1,6 miljoen euro gaat kosten.