PvdA: Zeeuwse pilot gratis technisch onderwijs

MIDDELBURG - De Partij van de Arbeid in Provinciale Staten wil in Zeeland een proef doen met gratis bèta-techniek studies. Vorige week kwam de werkgeversorganisatie voor de technologische industrie met dit voorstel om zo het tekort aan bèta-technici het hoofd te bieden.


Het idee is om deze studenten vrij te stellen van collegegeld. De Zeeuwse PvdA ziet dit wel zitten omdat de vraag naar technisch personeel in Zeeland de komende tijd, onder andere door de vergrijzing van de beroepsbevolking, toe zal nemen.

MBO en HBO
De PvdA-Statenfractie zou graag zien dat een eventuele pilot voor gratis technische onderwijs op MBO- en HBO-niveau in Zeeland wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en het Zeeuwse bedrijfsleven.

Vragen
De socialisten hebben vragen gesteld over deze kwestie aan het dagelijks provinciebestuur.
Meer over dit onderwerp:
Zeeland Algemeen beta provincie studie techniek
Deel dit artikel: