Verhulst: onderzoek naar nieuwe bestemming AZC

GOES -
De gebouwen zijn eigendom van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). In principe worden ze afgebroken. Hoewel het COA alles heeft betaald ziet Verhulst het als kapitaalvernietiging. Goes wil in gesprek met het COA om te kijken of de gemeente een andere bestemming eraan kan geven.


Verblijfsvergunning

Het centrum aan de Albert Plesmanweg gaat dicht omdat het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt sterk is gedaald en de procedures om een verblijfsvergunning te krijgen, zijn versneld. Het COA heeft voor het schrappen van het AZC in Goes gekozen omdat dit pand relatief duur is.