Miljoenen nodig voor versterking kust Renesse

MIDDELBURG - Waterschap Scheldestromen wil ruim 4 miljoen euro bijdragen aan de versterking van de kust bij het Noorderstrand in Renesse. Dat voorstel doet het dagelijks bestuur van het waterschap aan de algemene vergadering.

Die moet daar op 21 juni een besluit over nemen. De kust bij het Noorderstrand is niet sterk genoeg om een superstorm te weerstaan.


Het Waterschap wil dat de duinen aan de landkant versterkt worden. Er moet dan 220.000 m3 zand op het bestaande duin komen en een klein deel in de Zouten Haard, een natuurgebied achter de duinen.

De landwaartse versterking is aanzienlijk goedkoper dan een versterking aan de zeekant. Bovendien zou die sterker moeten zijn. Er gaat wel een stuk bijzondere natuur verloren.

Deel dit artikel: