HZ-studenten op conferentie in Verenigde Staten

VLISSINGEN - De studenten hebben onderzoek gedaan naar het gebruik van een cel als sensor voor milieuverontreinigingen. De cel merkt het op wanneer modder vervuild is. Ook kan de sensor worden gebruikt als er vervuiling optreedt door olie in het water.