Provincie kort mogelijk nog meer instellingen

De Provincie Zeeland gaat bekijken op welke instellingen er nog meer bezuinigd kan worden. Dat heeft gedeputeerde Van Beveren gezegd in het debat over de kerntaken van de Provincie en de bezuinigingen. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook muziek- en klederdrachtverenigingen, schaapskuddes en koren gekort kunnen worden in hun subsidie.


De Provincie Zeeland maakte half mei bekend bijna zeven miljoen euro te willen bezuinigen op elf sociaal-culturele instellingen zoals de Zeeuwse Bibliotheek. SCEZ en Sport Zeeland. Dat stuitte op verzet van de instellingen en de politiek. 


Uitstellen
Eerder kwam het dagelijks provinciebestuur de Staten al tegemoet door de bezuiniging met een jaar uit te stellen. Nu gaat het dagelijks provinciebestuur ook kijken of er ook op andere subsidies gekort kan worden. Alleen al dit jaar wordt voor bijna 21 miljoen euro aan subsidies gegeven aan 166 instellingen. 


Half december wordt duidelijk of de pijn over meer instellingen wordt verdeeld.

Deel dit artikel: