Verontrusting over komst megastallen varkens

Ongeveer tachtig belangstellenden woonden maandagavond in Hengstdijk een informatiebijeenkomst bij over de mogelijke komst van twee megastallen voor varkens in Hengstdijk en Vogelwaarde.

Volgens Edger Erkel van de dorpsraad toonden de bezoekers zich verontrust over de mogelijke komst van de megastallen. De bijeenkomst was georganiseerd door de dorpsraden van Hengstdijk en Vogelwaarde en het actiecomité.

Vergunning
De vergunningen voor de stallen zijn al zeventien jaar geleden verleend door de toenmalige gemeente Hontenisse, die inmiddels niet meer bestaat. Twee Brabantse varkensbaronnen willen ze nu gebruiken voor de bouw van de twee stallen, met samen veertienduizend varkens.