Spoorbak Goes definitief van de baan

GOES -
Goes denkt daarbij aan het weghalen van een kruiswissel en het aanbrengen van dempers. B en W van Goes komt in het najaar met een concreet plan van aanpak voor het oplossen van de problemen.
De betonnen spoorbak zou - samen met de aanleg van een tunnel voor het wegverkeer in Goes - ruim 40 miljoen gaan kosten. Omwonenden en leden van de actiegroep Belangenvereniging Aanwonenden Spoor hebben zeer teleurgesteld gereageerd op het besluit.

GroenLinks

Met het afzien van de spoorbak is Goes wat het tegengaan van de geluids- en trillingsoverlast door het spoor volgens GroenLinks weer terug bij af. Ook vindt de partij dat nu gebleken is dat een betonnen bak of snelheidsvermindering de overlast onvoldoende tegengaat, gekeken moet worden welke mogelijkheden er nog zijn.
Daarnaast wil GroenLinks dat de eerder toegezegde bijdragen voor het project behouden blijven. Zo zouden Zeeland Seaports (20 mln), het Rijk (8,6 mln), de provincie (4 mln) en Prorail (5,6 mln) aan het project bijdragen. Ook Goes zelf moet haar bijdrage van vijf miljoen euro voor een oplossing blijven reserveren.