Hulst: financieel moeilijke tijden op komst

HULST - Een werkgroep gaat aan de slag om in kaart te brengen welke bezuinigingsmaatregelen kunnen worden genomen.
Voor 2011 verwacht het dagelijks gemeentebestuur een sluitende begroting rond te krijgen. Dat is onder meer dankzij verhoging van de parkeer-, toeristen- en hondenbelasting. Ook gaat de OZB omhoog met gemiddeld 8 euro per gezin per jaar.