Meer waarschuwingen tekengevaar

Toeristen

SCHOUWEN-DUIVELAND - Het voorstel van de Schouwen-Duivelandse wethouder is nu om meer waarschuwingsborden neer te zetten bij de toegangen naar de natuurgebieden. Hij wil dit voorstellen tijdens zijn ontmoetingen met Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Dit vooral omdat toeristen niet altijd voldoende op de hoogte zijn van de gevaren die de teek met zich meebrengt. Als de toeristen beter geïnformeerd zijn kunnen zij dit bij mogelijke symptomen melden aan hun huisarts. Omdat huisartsen uit andere delen van Nederland er niet altijd op bedacht zijn dat hun patiënten in gebieden met teken zijn geweest.

Ziekte van Lyme

Door de oplopende temperatuur worden ook de teken actiever, wat ervoor zorgt dat fietsers en wandelaars meer kans lopen op een tekenbeet. Die tekenbeet kan de ziekte van Lyme (Lyme-borreliose) tot gevolg hebben; veroorzaakt door een bacterie. Na de tekenbeet kan er een kenmerkende rode huiduitslag ontstaan, die zich vaak ringvormig uitbreidt: een erythema migrans. Teken zitten vooral in struikgewas, laaghangende bebossing en hoog gras. Wie op de verharde wegen blijft loopt minder gevaar en ook in kort gemaaid gras is de kans op een tekenbeet kleiner.
Wethouder Gilles Houtekamer wil dus graag dat er meer gewaarschuwd wordt . Luister hier: