Arduin moet het met ruim 3 miljoen minder doen

MIDDELBURG -
Gehandicapteninstelling Arduin spant een rechtszaak aan tegen de staat wegens onbehoorlijk bestuur. Arduin probeert zo te voorkomen dat cliënten vanaf volgend jaar niet meer naar de dagbesteding kunnen vanwege de enorme stijging van de vervoerskosten.

Bezwaar

Arduin begrijpt dat er bezuinigd moet worden en vindt ook dat het met minder moet kunnen, maar heeft bezwaar tegen de snelheid waarmee de bezuiniging wordt ingevoerd en de mate waarin dat gebeurt.

Vervoerskosten

Instellingen als Arduin krijgen per cliënt een bedrag voor de kosten van zorg, huisvesting en vervoer. De vergoeding op vervoerskosten wordt vanaf 1 januari met meer dan de helft gekort. Die vergoeding wordt vooral gebruikt om met een busje of taxi naar de dagbesteding te gaan.

Gevolgen

Naast grote Zeeuwse instellingen als Arduin, het Gors en Tragel zijn ook kleine zorgondernemers bezorgd over de gevolgen van de enorme bezuinigingsoperatie. Ze proberen zelf naar oplossingen te zoeken. Zo bekijkt zorgboerderij Pitteperk in Koudekerke of ze eigen busjes kan aanschaffen en gaat ze op zoek naar vrijwilligers die de cliënten willen brengen en ophalen. Bij de Pitteperk gaan dagelijks twintig cliënten met een verstandelijke beperking aan de slag als hulpboer.