COVRA wil opslagcapaciteit uitbreiden

BORSSELE -
Uit het oogpunt van transparantie en openheid heeft COVRA besloten om, zonder beoordeling van de noodzaak door het Bevoegd gezag, te kiezen voor het opstellen van een milieueffectrapport via de uitgebreide procedure. Alle betrokkenen hebben daardoor de mogelijkheid tot inspraak.
Enerzijds wordt het opslaggebouw voor hoogradioactief afval, het HABOG, uitgebreid met twee opslagmodules voor warmteproducerend hoogradioactief afval. Anderzijds wordt een opslaggebouw voor laag- en middelradioactief afval, het VOG 2, gerealiseerd op een andere plek op het bestaande bedrijfsterrein en in een andere vorm dan aanvankelijk was voorzien en is vergund. Tegelijkertijd zal het reeds vergunde opslaggebouw voor laag- en middelradioactief afval, het COG 2, komen te vervallen.
Op basis van deze notitie zal door COVRA vervolgens het MER worden gemaakt. Gezien de ligging van de COVRA locatie in de nabijheid van de Westerschelde die is aangewezen als Natura 2000 gebied, zal de wijziging in de MER ook op basis van de Natuurbeschermingswet worden geëvalueerd.