Schade door wilde ganzen kan flink omlaag

OOST-SOUBURG - De kosten die de provincies jaarlijks maken door wilde ganzen kunnen flink omlaag. Dat hebben de onderzoekinstituten CLM en LEI Wageningen UR berekend. Nu zijn de provincies gezamenlijk 26 miljoen euro kwijt aan beheer en schadevergoedingen. Als de ganzen worden gevangen of afgeschoten kan dat bedrag omlaag naar 10 miljoen euro per jaar.


De wilde ganzen betekenen een grote schadepost voor boeren omdat de vogels onder meer hun gras en gewassen opeten. Sinds de jacht in 1999 is afgeschaft, groeit de ganzenpopulatie gestaag.


Toename
Bij ongewijzigd beleid zal het aantal ganzen dat in Nederland overwintert in 2018 naar verwachting met bijna 50 procent zijn toegenomen tot 3,3 miljoen. Het aantal zomerganzen, die het hele jaar in Nederland leven, zal volgens berekeningen zelfs verviervoudigen tot 1,4 miljoen. In dat geval lopen de kosten voor de provincies nog verder op tot 38 miljoen euro per jaar.

Deel dit artikel: