Actiecomité Red onze polders naar Eerste Kamer

KAPELLE - Enkele fracties zullen aangeven dat zij tegen ontpolderen zijn. Ook komen eventuele alternatieven aan bod voor de ontpoldering.
Actiecomité Het actiecomité Red Onze Polders blijft, ondanks het besluit dat de Hedwigepolder ontpolderd moet worden, doorprotesteren. Magda de Feijter van het actiecomité is nog steeds strijdvaardig.
Ontpolderen De Hedwigepolder was jarenlang onderwerp van discussie. In een verdrag tussen Nederland en België over de verdieping van de vaargeul in de Westerschelde staat dat de polder weer bij het Verdronken Land van Saeftinghe aangesloten moet worden bij wijze van natuurcompensatie. Na veel discussie werd eind 2009 besloten dat het gebied ontpolderd moet worden.