Biggekerksebos wordt opnieuw ingericht

BIGGEKERKE -
Het bos is aangekocht door de Provincie Zeeland en wordt een vrij toegankelijk dorpsbos. Het moet een aanvulling zijn op het al bestaande natuur- en recreatiegebied ten zuidwesten van het dorp Biggekerke.

Schaatsbaantje

Er komen wandel- en ruiterpaden en een mountainbike-route. Er komt ook een poel in het weitje aan de Zoutelandseweg, die bij vorst als schaatsbaantje gebruikt kan worden. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden half maart, voor aanvang van het broedseizoen, afgerond worden.
Foto: Staatsbosbeheer