RvS: Hekken Ossenisse moeten weg

DEN HAAG -
De provincie had het waterschap een zogeheten natuurvergunning gegeven om de Noordnol en de kop van de Zuidnol bij Ossenisse af te sluiten. Die vergunning was bedoeld om verstoring van vogels in het gebied te voorkomen.
De dorpsraad van Ossenisse was altijd tegen de afsluiting van de zeedijk, vooral ’s zomers, omdat daar dan niet meer gerecreëerd kan worden. Maar de Vogelbescherming wilde de afsluiting juist wel.
Volgens de Raad van State moet de provincie nu bepalen of ze zelf een nieuw besluit in de kwestie neemt, of dat overlaat aan een andere instantie.