Provincie is geld Lehman Brothers kwijt

Belegging

MIDDELBURG - In 2002 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland het Fonds Nazorg Stortplaatsen Provincie Zeeland opgericht. Het Fonds kreeg het beheer over een vermogen van € 7,3 miljoen. Voor en namens het Fonds heeft de provincie de mogelijkheden onderzocht het geld te beleggen. Uiteindelijk is gekozen voor een belegging van € 5 miljoen via BNG bij Lehman Brothers.

Garantie

De provincie vond dat de BNG een garantie had afgegeven voor het geld, maar volgens de rechter was dat niet het geval. De rechter oordeelde ook dat de Provincie de regels rondom de belegging zelf beter had moeten uitzoeken.

Kwijt

De provincie ziet geen aanknopingspunten om nog in beroep te gaan. Daarmee is het de 5 miljoen euro waarschijnlijk kwijt.
.