Onderzoek naar gevolgen van tunnel

MIDDELBURG - Zo wil de provincie onder meer weten of mensen nu vaker naar de overkant gaan om te winkelen of voor culturele activiteiten. Ook vraagt de provincie of de Westerscheldetunnel belangrijk is voor de Zeeuwse economie.
De enquête wordt uitgevoerd door de Technische Universiteit Delft.
Een brief waarin wordt gevraagd om mee te doen aan het onderzoek is verstuurd naar mensen in Zeeuws-Vlaanderen, op Walcheren en op de Bevelanden.