Verhulst: onderzoek naar nieuwe bestemming AZC

GOES - Burgemeester René Verhulst van Goes wil onderzoeken of de gemeente een andere bestemming kan vinden voor het asielzoekerscentrum. Voor april volgend jaar moet het centrum zijn gesloten. Mogelijk zou het gebouw kunnen dienen als huisvesting voor Polen of Portugezen die in de omgeving werkzaam zijn.


De gebouwen zijn eigendom van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). In principe worden ze afgebroken. Hoewel het COA alles heeft betaald ziet Verhulst het als kapitaalvernietiging. Goes wil in gesprek met het COA om te kijken of de gemeente een andere bestemming eraan kan geven.


Verblijfsvergunning
Het centrum aan de Albert Plesmanweg gaat dicht omdat het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt sterk is gedaald en de procedures om een verblijfsvergunning te krijgen, zijn versneld. Het COA heeft voor het schrappen van het AZC in Goes gekozen omdat dit pand relatief duur is.

Deel dit artikel: