Gemeente Veere moet bijna 2 miljoen bezuinigen

DOMBURG - Het dreigende tekort wordt vooral veroorzaakt doordat Veere veel minder rijksgeld gaat krijgen uit het gemeentefonds.
Er zal worden gesneden in het aantal gemeentelijke taken, waardoor minder personeel nodig zal zijn. Verder worden subsidies verlaagd en zullen de burgers en ondernemers meer inkomsten voor de gemeente moeten opleveren.
Hoe de ombuigingen er precies gaan uitzien wordt de komende tijd bepaald.