Veere vreest niet voor verdwijnen ambulance

VEERE - Volgens Van der Zwaag is de noodzaak al lang bewezen. De extra ambulance kwam er in 2009 nadat de verloskunde van het ziekenhuis in Vlissingen naar Goes verhuisde. Daardoor konden bewoners van de kop van Walcheren niet altijd binnen de gestelde normen in het ziekenhuis zijn.

PvdA

De Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer heeft vragen aan de minister gesteld over de financiering van de ambulance. De partij wil weten wie nou precies verantwoordelijk is voor de ambulance.