Natuur niet verstoord door windmolens Neeltje Jans

NEELTJE JANS -
Het naburige Delta Park Neeltje Jans is tegen
, onder meer omdat die de natuur in de buurt zouden verstoren aan de zeekant van de stormvloedkering. De Raad van State veegt de bezwaren van tafel.

Natuur

Volgens de Raad wordt de natuur in de omgeving niet aangetast. Verder is naar het oordeel voldoende onderzoek gedaan naar het gevaar voor vogels van de windmolens. Bovendien is de stormvloedkering door de provincie al eerder aangewezen als locatie voor windenergie.