Dijk bij kerncentrale mag versterkt worden

DEN HAAG - Volgens de Raad van State neemt het waterschap voldoende maatregelen om eventuele natuurschade na het dijkwerk te herstellen, bijvoorbeeld door het terugplaatsen van de beschermde blauwe zeedistel
[image nid:105151 preset:250_breed]
Het waterschap wil de dijk versterken omdat die niet voldoet aan de veiligheidsnorm. Volgens deze norm moet de dijk bestand zijn tegen een superstorm die eens in de vierduizend jaar voorkomt.

Foto: natuurinformatie