Zeeuws-Vlaamse bieb vreest voor bezuinigingen

TERNEUZEN - In een protestbrief aan de gemeenteraad van Terneuzen staat dat de bezuinigingen een kaalslag zijn die ingrijpende gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. Ze zouden en ten koste gaan van de leefbaarheid in de krimpregio Zeeuws-Vlaanderen.

Leden

De brief is geschreven mede namens de vijftig medewerkers en de honderdduizenden leden en bezoekers van de bibliotheken in Zeeuws-Vlaanderen.