Fusie Emergis en Parnassia van de baan

KLOETINGE - KLOETINGE -
De afgelopen weken kregen de raden van bestuur onder meer van de ondernemingsraad,
en de
het dringende advies om niet tot fusie over te gaan. De partijen voorzagen geen kwaliteitsverbetering in de cliëntenzorg door de fusie. Ook de medezeggenschap van betrokkenen in de geestelijke gezondheidszorg vonden ze onvoldoende zeker.

Medewerkers

Onder medewerkers en cliënten was het draagvlak voor een fusie ook zeer beperkt. Vooral medewerkers van ondersteunende diensten als ICT en personeelszaken vreesden voor hun baan. Ze waren bang dat deze diensten door de fusieplannen samengevoegd zouden worden.

Samenwerking

Emergis is de grootste aanbieder van geestelijk gezondheidszorg in Zeeland. De instelling wilde graag samengaan met de veel grotere Parnassia Bavo Groep in Zuid-Holland. Nu de fusie is afgeblazen wordt komende tijd onderzocht of er wel kan worden samengewerkt tussen beide instellingen.