CDA: centreer rijksinstanties in Middelburg

MIDDELBURG - Onlangs werd bekend dat de Rijkskantoren in twaalf Nederlandse steden worden gecentraliseerd. Geen van deze steden ligt in Zeeland. Tweede Kamerleden Ad Koppejan en Ger Koopmans van het CDA vinden dat Zeeland qua werkgelegenheid onevenredig geraakt wordt door deze beslissing.

Algemeen overleg

Het CDA brengt het voorstel in tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de rijkshuisvesting op 8 november. Een overzicht van alle vertrokken instanties vindt u in het bericht 'Vertrek rijksdiensten kost Zeeland ruim 2 miljard'.