Monding Westerschelde wordt beschermd gebied

MIDDELBURG -
Het zeegebied, genaamd Vlakte van de Raan, is volgens Rijkswaterstaat bijzonder vanwege de dieren en de ondiepe zandbanken. Er leven zeehonden, bruinvissen en verschillende soorten trekvissen.

Beperking

De beschermde status van het gebied betekent niet dat recreanten, vissers en de transportsector worden beperkt. Tot 2014 neemt Rijkswaterstaat de tijd om te bekijken welke natuur precies moet worden behouden en wat daar voor nodig is.