Samenwerking aanpak risicoleerlingen Walcheren

OOST-SOUBURG -
De instanties die deelnemen aan deze samenwerkingsovereenkomst zijn vier scholengroepen, de GGD, de drie Walcherse gemeenten en de kinderopvang. Door de gegevens uit te wisselen, willen ze nog vóór kinderen naar school gaan, ontdekken of ze het risico op een achterstand lopen.
Toestemming
Door dan al, in een vroeg stadium, in te grijpen moet worden voorkomen dat de kinderen uiteindelijk op school niet mee kunnen komen. Het uitwisselen van de gegevens gebeurt alleen met toestemming van de ouders.
Risicokinderen
De kinderen die risico lopen op een achterstand kunnen voor- en vroegschoolse educatie (VVE) volgen. VVE moet vooral taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek bevorderen. Die VVE bestaat al, maar door deze samenwerking moeten meer 'risicokinderen' worden gesignaleerd en worden aangespoord worden om van de VVE gebruik te maken.