Verbijstering bij comité om overleg Hedwigepolder

OOST-SOUBURG -
Volgens Magda de Feijter van het actiecomité is een van de verliezers het huidige kabinet. Dat breekt met een gegeven woord: de Hertogin Hedwigepolder blijft droog. Verliezers zijn volgens De Feijter ook de agrariërs die in de Hedwige en andere delen van Zeeuws-Vlaanderen steeds meer goede landbouwgrond onder zout water zullen zien verdwijnen.

Afspraken nakomen

Havenbedrijf Zeeland Seaports en de Brabants Zeeuwse Werkgevers roepen juist vandaag op de Hedwigepolder te ontpolderen. Beide organisaties vinden dat de gemaakte afspraken met Vlaanderen nagekomen moeten worden. Ook wijzen ze op het belang van een schone en natuurlijke Westerschelde.

Positief

Bovendien zorgt de ontpoldering er volgens Zeeland Seaports en BZW voor, dat de economische ontwikkeling van de regio niet negatief wordt beïnvloed. Zonder ontpoldering wordt het voor bedrijven steeds lastiger zich verder te ontwikkelen, omdat dit dan eerder slecht is voor de natuur en daardoor verboden wordt.
Een volledig overzicht van alle berichten over de kwestie vindt in ons dossier ontpoldering.