Ruud Muste stapt uit PVV-statenfractie

MIDDELBURG -
Volgens Ruud Muste heeft de fractievoorzitter zijn eigen stiefdochter aangesteld als fractiemedewerkster en wordt zij buitensporig beloond zonder dat daar relevante prestaties tegenover zouden staan. Muste stelt dat leden geen inzage krijgen in de financiële stand van zaken. Hij noemt de gang van zaken 'ondemocratisch'.