Politie Zeeland op de vingers getikt

MIDDELBURG -
De Inspectie controleerde niet alleen op de naleving van de arbeidstijdenwet maar keek ook naar de bescherming van agenten tegen agressie en geweld. Politie Zeeland is op dat laatste punt niet gecontroleerd omdat het korps intensief deelneemt aan het project Veilige Publieke Taak van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In dat project wordt agressie en geweld tegen ambtenaren aangepakt.
In totaal zijn 13 van de 26 korpsen gecontroleerd. Negen korpsen kregen een boete.