Schooluitval MBO-opleidingen fors teruggedrongen

OOST-SOUBURG - Ook op Walcheren en in Zeeuws-Vlaanderen zijn er de laatste jaren veel minder MBO-leerlingen van school gegaan zonder diploma. Vandaag is de Dag van de Leerplicht. Leerplichtambtenaren op Walcheren en Zuid-Beveland trakteren docenten en medewerkers op MBO-scholen op taart. Als dank omdat minder leerlingen zonder diploma van school zijn gegaan.

Oosterschelderegio

In de Oosterschelderegio is het aantal schoolverlaters met 32,7% verminderd sinds 2006. Van de bijna veertienduizend deelnemers verlieten 363 leerlingen voortijdig het MBO. Dat is hoog ten opzichte van de rest van Nederland.

Rest Zeeland

Op Walcheren zijn er 29,8 procent minder schoolverlaters (309 van de 9.255). In Zeeuws-Vlaanderen verlieten 246 van de 7,776 leerlingen voortijdig het MBO, goed voor 21,4 procent.