Psychiater Emergis vrijgesproken van aanklachten

DEN HAAG -
Tijdens een verlof in 2009 pleegde een 29-jarige vrouw uit Middelburg zelfmoord. Volgens haar ouders had hun dochter nooit op verlof gemogen omdat zij zelfmoordplannen had. Het Tuchtcollege vindt deze klacht ongegrond omdat eerdere verloven wel goed waren verlopen.
Een andere psychotische patiënt zou volgens zijn vader geen goede zorg hebben gekregen van de psychiater. Omdat de patiënt niet wilde meewerken vindt het Tuchtcollege dat de isoleercel en het onder dwang toedienen van medicatie gerechtvaardigd was.