'Grootste bedreiging van de Zeeuwen zijn de Zeeuwen zelf'

MIDDELBURG -
Momenteel lobbyt de provincie Zeeland in Den Haag voor het behoud van banen bij Rijkswaterstaat, de Belastingdienst, de politie en in de rechtspraak. Sinds 1996 is het aantal rijksbanen in Zeeland met 29 procent gedaald.
De emeritus-dean vindt het nobel van Commissaris van de Koningin Karla Peijs dat ze zich het vuur uit de sloffen loopt om de uittocht van rijksbanen tegen te gaan, maar volgens Adriaansens heeft de provincie het vooral aan zichzelf te wijten dat de banen verdwijnen.

Schaap

Hij vindt dat Zeeland zich naar buiten toe als een volgzaam schaap opstelt, terwijl de verschillende belangenbehartigers binnen de provincie elkaar de tent uitvechten.