24 uur toezicht in isoleercel Emergis

24 uur toezicht in isoleercel Emergis
KLOETINGE - Die wil dat iedere instelling minstens één zo'n cel krijgt. Het is een voortzetting van het beleid waarin voor psychiatrische patiënten steeds minder drang en dwang wordt gebruikt. In de psychiatrische zorg wordt de oplossing bij een crisis steeds meer gezocht in praten en medicatie, in plaats van isolatie.
Emergis telde enkele jaren geleden nog zestien isoleercellen waar jaarlijks in totaal 30.000 uur gebruik van werd gemaakt. Nu heeft Emergis nog maar negen cellen die 20.000 uur bezet zijn.

Kostbaar

Emergis vindt een isoleercel met een 24-uurs oproepdienst een goed idee, zeker voor patiënten die langere tijd in afzondering zitten. Alle isoleercellen zo'n oproepdienst geven, is te kostbaar voor de instelling.