Einde aan examenstress voor havo/vwo

GOES -
Bij de middelbare school in Goes zijn wel meer scholieren die een herexamen moeten doen. Dat komt door de strengere exameneisen. Het gemiddelde van de cijfers moet een voldoende zijn, en het centraal examen weegt voortaan even zwaar als het schoolexamen.