Scoop publiceert 4e Sociale Atlas van Zeeland

MIDDELBURG -
Volgens Scoop zijn er enkele opvallende conclusies in het
te lezen:

- bijna een kwart van de 15-jarigen in Zeeland rookt;
- het aantal geregistreerde misdrijven in Zeeland tussen 2008 en 2010 is met 7% afgenomen;
- de potentiële Zeeuwse beroepsbevolking neemt af;
- het totaal aantal bedden in Zeeuwse ziekenhuizen daalde tussen 2008 en 2010 met 4%; het aantal dagbehandelingen in Zeeland steeg in die periode sterk;
- het aantal vakanties en overnachtingen in Zeeland stijgt, het sterkst in Zeeuws-Vlaanderen.