LPV heeft vragen over ziekenhuiszorg Walcheren

VLISSINGEN -
Volgens de LPV blijkt uit de resultaten van het gesprek niet, dat de directie van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, adequate ziekenhuiszorg op Walcheren gaat realiseren. De partij blijft er daarom op aandringen, dat het gemeentebestuur op zoek gaat naar andere zorgaanbieders, die dit wel kunnen garanderen.

Ziekenhuis

Ook wil de LPV, dat er een zogenoemd 'plan B' wordt opgesteld, voor het geval de directie van het ziekenhuis de bouw van een nieuw ziekenhuis niet gefinancierd krijgt. Het is de bedoeling dat er in de Mortiere bij Middelburg een nieuw ziekenhuis komt. Maar tot dusver is daar geen financier voor gevonden.

Vragen

De LPV heeft haar zorgen in een reeks vragen aan het dagelijks gemeentebestuur verwoord.